Det er ikke 'bare' at grave

By 0
2317
Det er ikke 'bare' at grave

Hos I. Anker Andersen A/S, entreprenør i Holbæk, er etablering af naturgasledninger for gasselskaber samt nedgravning af trækrør og kommunikationsledninger, kerneforretningen.
Virksomheden nedgraver fiberinfrastruktur i bolig- og erhvervsområder og fremfører fiber ved blæsning eller spuling.
Derudover udbygger virksomheden gasdistributionsnettet på Sjælland med egne gravehold og plastsvejsere og etablerer kundestik fra kontakt til gassen er fremme hos forbrugeren.

Umiddelbart ser vi, udefra, udelukkende gravemaskinerne, arbejdsmænd og lange rør eller ledninger, der bliver lagt i jorden. Men det er ikke ‘bare’ at grave.
Forud for gravearbejdet, er der en hel del der skal være styr på, så virksomheden I. Anker Andersen A/S kan kvalitetssikre og dokumentere deres ‘gravearbejde’ i det fælles ‘ledningsnet-system’ LER.
Da virksomhedens opgaver hovedsagelig kommer fra forsyningsselskaber samt kommuner, er det vigtigt at alt kan dokumenteres, kvalitetssikres og at informationerne er korrekte inden gravearbejdet igangsættes og ligeledes når gravearbejdet er afsluttet.
Når man skal grave, er det vigtigt at kende placeringen af andre ledninger eller rør i jorden, så graveskader kan undgås:
“Vi starter opgaven med at indhente ledningsoplysninger på det område, hvor vi skal grave. Det er kvalitetssikring, så vi ikke graver allerede nedlagte rør eller kabler over, og for at sikre at vores egne medarbejdere ikke kommer til skade af allerede nedlagte el- eller gasrør,” fortæller Kenneth Barlev, Kvalitetskoordinator hos I. Anker Andersen A/S.
“Det er ikke altid, at informationerne om eksisterende rør eller ledninger er korrekte, så vi laver som regel prøvegravninger eller bruger kabelsøgere for at lokalisere dem.”

Når gravearbejdet hos I. Anker Andersen går igang, er der altid et almindeligt tilsyn på pladsen, for at sikre kvaliteten samt informationer på det igangværende gravearbejde.
“Vi arbejder med et kvalitetsstyringsskema, så vi sikrer os de korrekte informationer om mål på dybde og længde. Arbejdslederen afholder tilsyn på pladsen,” fortæller Kenneth Barlev.
“Indimellem kommer vi ud for at skulle håndgrave på området for at finde frem til eksisterende rør eller ledninger, inden vi kan påbegynde vores egen opgave.”

I. Anker Andersen sikrer og dokumenterer deres arbejde med før- og efter billeder, så alt ligner sig selv, når opgaven er afsluttet. Herefter melder virksomheden informationerne ind til, for eksempel, kommunen. Informationerne er som regel indmålt på nogle tegninger, via landmåling. Kunden selv oplyser om de nylagte rør eller kabler til LER.

Kvalitetssikring

“Kvalitet og tryghed er nøgleordene for os, internt såvel som eksternt. Vi sætter kvaliteten og vores faglige stolthed i højsædet i alle henseender,” formidler kvalitetskoordinatoren.
Kvalitetssikring forhindrer fejltagelser og skader og dermed problemer under opgaveudføring.
“Forebyggelse er billigere end udbedring, og det giver virksomheden, vores medarbejdere og vores kunder en tryghedsgaranti.”

Entreprenørfirmaet I. Anker Andersen blev i 1964 stiftet af civilingeniør Ib Anker Andersen.
Idag er virksomheden solgt til Mogens Jensen Højby ApS og beskæftiger ca. 80 medarbejdere.
“Vi har et godt arbejdsmiljø og vores mission er at fortsætte med at være en solid, lønsom og ansvarsbevidst virksomhed. Vi er gode til at planlægge og se løsningsorienteret på opgaverne. Vi udfører opgaverne med en kvalitet vi kan stå inde for og være stolte af,” slutter Kenneth Barlev, Kvalitetskoordinator hos I. Anker Andersen A/S.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)