Sikkerheds kampagne

Brug dine værnemidler

- vi vil så gerne have at du holder lidt længere

Hos I. Anker Andersen A/S har vi stor fokus på, at vores medarbejdere anvender sikkerhedsudstyr på arbejdspladsen.
Ved at sætte fokus på det, via en kampagne, kan vi synliggøre over for alle, at der er et ansvar forbundet med, at man ifører sig det sikkerhedsudstyr der er nødvendigt på den givne opgave/plads. 

Vores medarbejdere er vigtige

Med kampagnen ønsker vi at synliggøre vigtigheden af, at vi alle har et ansvar – også ude på pladserne.
At en kollega måske siger til en anden kollega:
‘Hov, husk lige sikkerhedshjelmen’ , eksempelvis. 
Det sker at en kollega ind i mellem glemmer eller springer over – derfor vil vi – og i fællesskab – minde alle om det. Medarbejderne får derved også selv indflydelse på, at vores arbejdsplads skal være et sikkert sted at arbejde og omgås på – ved brug af værnemidlerne.

Synlighed

På materiale pladserne &

på Hovedkontoret

På hovedkontoret og materialepladserne i Holbæk og i Højby, hvor vores medarbejdere færdes flere gange ugentligt, minder vi om brug af værnemidlerne med et stort banner af Direktør Mogens Jensen og Adm. Direktør for I. Anker Andersen A/S, Lars Lorentzen: 
‘Brug dine værnemidler’