Timelønnet: Medarbejderhåndbog

arbejdsmiljø- & medarbejder håndbog, timelønnet

Velkomst & telefonliste

Velkommen

Telefonliste

Medarbejderoplysninger

Introduktion til IAA

Arbejdsmiljø: Målsætning, strategi & politikker m.v.

Arbejdsmiljø IAA

Organisationsplan

Beredsskabsplan

Arbejdsinstruktion

Beredsskabsplan

Hjertestop

Generelle arbejdsinstruktioner

APV

Dialog – APV

Arbejdsinstruktioner

Personlige værnemidler & synlighedstøj

Værnemidler

Beklædning

Tunge løft

Tunge løft

Løftteknik

Brugervejledninger (BRV) på anvendte maskiner

Brugervejledning

Vibrationer

Kemiske risiko vurderinger

Generelt vedligehold af biler

Generelt hygiejne

Asfaltarbejde

Gravearbejde (Gas|Fiber|Tele)

Svejsearbejde

Skydning med raket (Jordfortrængning)

Spuling af kabel i rør

Fjernvarmearbejder

Opsætning af stativ og evt. sætning af sten

Diverse – Gasarbejder
MR-stationer