Privacy policy

Når du bruger denne hjemmeside, www.iankerandersen.dk, accepterer du samtidig, at vi indhenter og behandler data, som du afgiver. Denne politik er opdateret 21.02.2020 og oplyser at I. Anker Andersen A/S, som dataansvarlig efterlever Databeskyttelsesforordningens krav.

 

Denne politik er gældende generelt, for de informationer du giver til os eller vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside eller er kunde hos os.

 

Dataansvarlig:

I.Anker Andersen A/S

Springstrup 11, 4300 Holbæk

Telefon: +45 59 44 23 22

E-mail: info@iaa-adm.dk

Dine rettigheder

Du har retten til at få at vide, hvilke oplysninger vi sidder med, hvordan informationen bliver brugt og få den slettet eller rettet fra vores systemer. Du kan bede om begrænse vores brug af dine data og gøre indsigelse mod behandlingen.

Persondata og hvordan vi bruger dem

Vi indsamler og bruger kun de informationer vi har brug for, når vi etablerer og vedligeholder forholdet til vores kunder og leverandører.

Indsamling

Kontakter du os, som kunde via denne hjemmeside, indsamler vi de oplysninger du deler med os, som navn, land, telefonnummer, adresse og email-adresse. Vi indsamler ikke følsomme oplysninger om dig og videregiver dem ikke til tredjeparter uden dit tilsagn.

Behandling

Vi behandler kun nødvendige data. Vi behandler dine data når vi skal opfylde vores forpligtelser, i forbindelse med aftaler og ydelser eller i forhold til dansk lovgivning. Vi kan blive nødt til at dele vores data med underleverandører eller samarbejdspartnere. Dine data vil ikke blive misbrugt.

Som kunde hos os, vil dine data anvendes til at: 1) sende ordrebekræftelse og andet nødvendigt information. 2) Besvare spørgsmål eller yde kundesupport og efterkomme anmodninger. 3) Levere ydelser og udføre ordrer. 4) Administration 5) Sende advisering om produkter, nyheder, og lignende på mail.

 

Deling af din persondata

Vi benytter os af og til at eksterne leverandører og samarbejdspartnere og derfor kan vi dele dine oplysninger med disse i det omfang der er nødvendigt for at kunne servicere dig. Vi deler også information med tredjeparter og eksterne databehandlere der bistår I. Anker Andersen, så som website hosting, kommunikations bureau, sikkerhed og opbevaring. Disse tredjeparter er forpligtiget til fortrolighed og samme sikkerhedforanstaltninger i forvaltningen af dine data, som I. Anker Andersen underlægger sig. I praksis betyder det eksempelvis, at vi deler oplysningerne med vores bank og lignende.

Deler vi dine oplysninger med parter uden for EU/EØS, er disse underlagt Privacy Shield > https://www.privacyshield.gov/Program-Overview

Vi deler også oplysninger, som vi er forpligtet til, til offentlige myndigheder.

Sikkerhed

Vi har truffet foranstaltninger, der skal bedst muligt beskytte den data du deler med os. Det har vi gjort både teknisk og organisatorisk, så dine data ikke behandles i strid med lovgivningen eller misbruges.

Vi beskytter dine data, ved at gemme dem på computere med begrænset adgang, og opbevarer computerne forsvarligt. Der er dog en risiko, når der eksempelvis overføres data via nettet, for at andre kan tvinge sig adgang til disse data. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Når dine data ikke længere er nødvendige for virksomheden, slettes eller anonymiseres dine data. Ofte inden for 12 måneder, eller indtil deres formål er tilendebragt.

 

Klager

Klager eller anmodning om information / rettelse / sletning af dine data sendes til info@iaa-adm.dk . Du kan også sende klager til Datatilsynet.

 

Opdatering

Siden er sidst opdateret 21.02.2020. Vi forbeholder os ret til at ændre denne datapolitik, i tilfælde af nye lovgivningskrav.