Firmaprofil

hvem er vi

I. ANKER ANDERSEN A/S

Entreprenørfirmaet I. Anker Andersen blev i 1964 stiftet af civilingeniør Ib Anker Andersen. 
Virksomheden blev etableret i en skurvogn i Brabrand ved Århus, hvor nogle få medarbejdere gravede telefonkabler ned i Vorbasse for Jydsk Telefon. Arbejdet foregik ved håndkraft. 
Efter kort tid i det jyske flyttede firmaet til Hvidovre og få år senere flyttede firmaet domicil til Holbæk, hvor vi fortsat holder til. Idag arbejder vi hovedsageligt på Sjælland og omliggende øer og beskæftiger ca. 80 medarbejdere. 
Firmaets hovedområde er etablering af naturgasledninger for gasselskaberne samt nedgravning af trækrør og kommunikationsledninger for tele- og elselskaberne. Områder som kloak, vand og serviceydelser udgør en mindre del af aktiviteterne. 

Firmaet I. Anker Andersen blev i sommeren 2008 – i forbindelse med generationsskifte – omdannet til aktieselskab (A/S). 
I foråret 2014 solgte stifteren firmaet til Mogens Jensen Højby ApS.

 

Lars Lorentzenadministrerende direktør

virksomheds informationer

Vi er en virksomhed i rivende udvikling

målsætning

Det er ledelsens primære mål at I. Anker Andersen A/S fortsætter med at være en solid, lønsom og ansvarsbevidst virksomhed, der er anerkendt af både kunder og ansatte. 

ejerforhold

I 1964 stiftede civilingeniør Ib Anker Andersen virksomheden. 
I 2014 overtog virksomheden Mogen Jensen Højby ApS ejerskabet.

mærkesager

I. Anker Andersen støtter hvert år organisationer med velgørenhed. 
Det er vores måde at sikre udsatte og svage led det bedst mulige afsæt. 

vores værdier

Værdisættet

Positive holdninger fremmer et godt arbejdsmiljø, derfor taler vi om at bevæge os på ‘grøn bane’ i modsætning til ‘sort bane’, der er domineret af negative ord og tendenser. 

ansvarlighed

‘Det betaler sig at tage ansvar for egne handlinger’

Ved at være gode til at planlægge og se løsningsorienteret på opgaverne får ansvarligheden et godt afsæt. Dette giver sig også til udtryk i, at vi altid bestræber os på at udføre opgaverne med en kvalitet vi kan stå inde for og være stolte af. Ligeledes tror vi på, at det betaler sig at tage ansvar for egne handlinger i alle dele af den samlede proces. 
Vores ansvarlighed smitter også af på vores kunder og samarbejdspartnere, da vores succes også er deres succes. 

troværdighed

‘Troværdighed skaber gode relationer’

Når man indgår aftale med os, kan man være sikker på at arbejdet udføres som vi har aftalt og at alle i vores organisation yder deres bedste hver dag. Vi tror på at troværdighed skaber gode relationer og ved at være åbne omkring samarbejdet med løsning af opgaverne og være pålidelige, ved altid at bestræbe os på at nå i mål med opgaverne til aftalt tid, vil vi styrke tilliden mellem egne medarbejdere og vores kunder og bygherrer. 

arbejdsglæde

‘En glad kollega er en god kollega, som vi gerne vil fastholde’

Ved at holde en god omgangstone i alle led af organisationen, have stor fokus på trivsel og anerkendelse vil vi fastholde vores medarbejdere, da vi tror på at en glad kollega er en god kollega. 
Ligeledes vil vi, ved blandt andet at styrke medarbejdere omkring uddannelse, engagere alle i en god virksomhedskultur. 

samarbejde

‘Vi når længst sammen’

Et håndtryk mellem mennesker er vi som et godt tegn på, at der er grobund for samarbejde. Vi bestræber os på at løfte gode samarbejder til nye højder ved altid at være hjælpsomme og imødekommende ved alle henvendelser. Fordi vi tror på, at vi når længst sammen, er loyalitet overfor vores kunders image og forståelse samt involvering omkring ønsker, med til at styrke samarbejdet. 

vores mission

Det er ledelsens primære mål at I. Anker Andersen A/S fortsætter med at være en solid, lønsom og ansvarsbevidst virksomhed, der er anerkendt af både kunder og ansatte.

vores ansvar

Vi har fokus på udvikling og trivsel

Ved at have fokus på vores interne ressourcer og kompetencer bliver vi som virksomhed styrket professionelt. Vi har en fælles forståelse og en professionel håndtering af vores projekter og opgaver – dermed løfter vi i fællesskab.

certificering
vores resultater

I. Anker Andersen har leveret kvalitet siden 1964 - og vi fortsætter...

PROJEKTER
GLADE KUNDER
MEDARBEJDERE
samarbejde

En fælles styrke

Ønsker du at indlede et fast samarbejde med I. Anker Andersen A/S, så send os gerne en mail eller kontakt os telefonisk, så vi kan drøfte mulighederne. 

VORES FASTE KUNDER

Vi har gennem årene arbejdet sammen med mange bygherrer i branchen og her kan ses nogle af dem vi senest har arbejdet for: